nest

Lopende opdrachten

Vismigratierivier

Beeldkwaliteitsplan

opdrachtgever: provincie Fryslân
i.s.m. Architectenbureau Paul de Ruiter

Poort Lelystad

Uitwerking entree Oostvaardersplassen

opdrachtgever: gemeente Lelystad

 

 

Landschap Midden-Delfland

Gebiedsvisie

opdrachtgever: Gemeente Midden-Delfland

 

 

Entreegebied Den Helder

Landschapsvisie

opdrachtgever: gemeente Den Helder

 

 

Luwtemaatregelen Hoornse Hop

Landschapsvisie

opdrachtgever: Rijkswaterstaat

i.s.m. Grontmij

Niftarlakeplantsoen Utrecht

Herinrichting

opdrachtgever: Gemeente Utrecht

i.s.m. SmitsRinsma adviseurs

Oostvaardersplassengebied

Landschapsvisie

opdrachtgever: Staatsbosbeheer

i.s.m. Bureau Waardenburg

 

Afsluitdijk

Esthetisch programma van eisen

opdrachtgever: Rijkswaterstaat

i.s.m. Architectenbureau Paul de Ruiter

projectsite deafsluitdijk »

 

FPC Veldzicht Balkbrug

Inrichting buitenruimte

opdrachtgever: Rijksvastgoedbedrijf

i.s.m. SmitsRinsma adviseurs

 

Noorderwold/Eemvallei

ruimtelijk ontwikkelingsplan

opdrachtgever: Stichting Flevo-landschap en Erf

 

IJsseldijk Gouda

Dijkversterking

opdrachtgever: Hoogheemraadschap van Rijnland

i.s.m. Aletta van Aalst & Partners Architecten BV, Ontwerpbureau Trafique

Slachthuissite Antwerpen

Masterplan

opdrachtgever: AG VESPA en Land Invest Group

i.s.m. Palmbout Urban Landscapes, De Smet Vermeulen Architecten & Goudappel Coffeng

projectsite ag vespa »