nest

Lopende opdrachten

Schijn-Scheldeverbinding

Haalbaarheidsstudie

opdrachtgever: stad Antwerpen en Vlaamse Milieumaatschappij
i.s.m. Witteveen+Bos, Palmbout Urban Landscapes, Blauwdruk

Strategisch Linieperspectief

Ontwikkelingsvisie

opdrachtgever: provincie Utrecht

Dijkhoornseweg Delft

Variantenstudie kadeversterking

opdrachtgever: Hoogheemraadschap van Delfland

 

 

Energietransitie

in relatie tot andere maatschappelijke opgaven

opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Milieu

i.s.m. Ecofys BV

Zonneweide Van Pallandtpolder

Landschapsvisie

opdrachtgever: gemeente Goeree-Overflakkee

Vismigratierivier

Beeldkwaliteitsplan

opdrachtgever: provincie Fryslân
i.s.m. Architectenbureau Paul de Ruiter

Landschap Midden-Delfland

Gebiedsvisie

opdrachtgever: Gemeente Midden-Delfland

 

 

Oostvaardersplassengebied

Landschapsvisie

opdrachtgever: Staatsbosbeheer

i.s.m. Bureau Waardenburg

 

Afsluitdijk

Esthetisch programma van eisen

opdrachtgever: Rijkswaterstaat

i.s.m. Architectenbureau Paul de Ruiter

projectsite deafsluitdijk »

 

Slachthuissite Antwerpen

Masterplan

opdrachtgever: AG VESPA en Land Invest Group

i.s.m. Palmbout Urban Landscapes, De Smet Vermeulen Architecten & Goudappel Coffeng

projectsite ag vespa »