Mensen

Yttje Feddes
directeur / landschapsarchitect
Berdie Olthof
directeur / landschapsarchitect
Jose Schevers
bureaumanager
Yoran van Bohemen
landschapsarchitect

Femke Visser
landschapsarchitect / stedebouwkundige

Rick Lensink
landschapsarchitect

Martijn Noordermeer
landschapsontwerper
Esther van der Tuin
landschapsontwerper

Maria Potamiali
landschapsarchitect

Paul Bremmer
stagiair

Bureau Feddes/Olthof is een hecht team van landschapsarchitecten en landschapsontwerpers, onder leiding van Berdie Olthof en Yttje Feddes. Feddes/Olthof maakt aansprekende ruimtelijke plannen die de vraag van de opdrachtgever oplossen en de landschappelijke kwaliteiten van de locatie tot expressie brengen. Het werkpakket is divers en bevat naast concrete inrichtingsplannen ook regionale landschapsvisies en ontwerpend onderzoek. Afhankelijk van de opgave zoekt Feddes/Olthof samenwerkingsverbanden met andere bureaus. In projecten gaan we graag de dialoog aan met bewoners en belanghebbenden.

Op dit moment werkt Feddes/Olthof aan een aantal projecten op het raakvlak van waterbouw en landschapsarchitectuur, onder andere het project Afsluitdijk. Ook wordt ontworpen aan de landschappelijke inpassing van infrastructuur en windturbines en zijn verspreid door het land vier grote landschappelijke parken in uitvoering.

Feddes/Olthof heeft veel ervaring met het vertalen van cultuurhistorisch onderzoek naar ruimtelijke toekomstvisies. Yttje Feddes en Berdie Olthof zijn beiden lid van verschillende adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit.

Het handelsmerk van Feddes/Olthof landschapsarchitecten is een rijke ervaring in de landschapsarchitectuur, een frisse kijk op de opgave en plezier in samenwerken.

Vacatures

Stage


Feddes/Olthof Landschapsarchitecten heeft vanaf februari 2018 weer plaats voor een stagiair(e) van de opleidingen van Hogeschool van Hall Larenstein, Wageningen Universiteit of Hogeschool voor de Kunsten.

We zoeken een enthousiaste, inventieve student die plezier heeft in ontwerpen en tekenen. We hebben een gevarieeerd werkpakket, waarin het ruimtelijk ontwerp centraal staat.

Sollicitaties met curriculum vitae en portfolio kun je sturen naar Martijn Noordermeer.