Nieuws

Feddes/Olthof in winnende team Prins Hendrikzanddijk op Texel

Lees verder »

Opening Berg Idylle, Park Lingezegen

Lees verder »

Schijn-Scheldeverbinding

Lees verder »

Kornwerderzand in uitvoering

Verleggen van de oprit op de afsluitdijk maakt een toegankelijke plek aan de oever.

 

Zwethof Zoeterwoude

Landschappelijk inrichtingsplan

opdrachtgever: gemeente Zoeterwoude en AM

i.s.m. Trafique

 

Piekberging Haarlemmermeer

Landschappelijke inpassing

opdrachtgever: Hoogheemraadschap Rijnland

 

Herinrichting percelen Midden-Delfland

Landschappelijk inrichtingsplan

opdrachtgever: gemeente Midden-Delfland

 

Friese Veenweide

Toolkit Fries Veenweidelandschap en Landschapsplan Haskerveensepolder

opdrachtgever: provincie Fryslân

i.s.m. Witteveen+Bos Adviseurs en Marinus Kooiman Cultuurhistorische projecten

Stortplaats Zeeasterweg Lelystad

Toekomstvisie en inrichtingsplan

opdrachtgever: NV Afvalzorg Holding

 

Idylle Ressen

Inrichtingsplan

opdrachtgever: Projectbureau Park Lingezegen

i.s.m. EventArchitectuur

Schakenbosch Leidschendam

Ruimtelijk kader

opdrachtgever: gemeente Leidschendam-Voorburg

 

Schijn-Scheldeverbinding

Haalbaarheidsstudie

opdrachtgever: stad Antwerpen en Vlaamse Milieumaatschappij
i.s.m. Witteveen+Bos, Palmbout Urban Landscapes, Blauwdruk

Oostvaardersplassengebied

Landschapsvisie

opdrachtgever: Staatsbosbeheer

i.s.m. Bureau Waardenburg

 

Afsluitdijk

Esthetisch programma van eisen

opdrachtgever: Rijkswaterstaat

i.s.m. Architectenbureau Paul de Ruiter

projectsite deafsluitdijk »

 

Slachthuissite Antwerpen

Masterplan

opdrachtgever: AG VESPA en Land Invest Group

i.s.m. Palmbout Urban Landscapes, De Smet Vermeulen Architecten & Goudappel Coffeng

projectsite ag vespa »