Schijn-Schedeverbinding

 

In het weekend-dossier van de Gazet van Antwerpen Schepen licht Rob Van de Velde de achtergronden van de Schijn-Scheldeverbinding toe. Feddes/Olthof (in samenwerking met Witteveen & Bos, Palmbout en Blauwdruk) werkt op dit moment aan het Haalbaarheidsonderzoek in opdracht van de Stad Antwerpen en de Vlaamse Milieumaatschappij. 

Lees hier het artikel.

Opening Berg Idylle, Park Lingezegen


Vrijdag 2 juni worden in Park Lingezegen de Water-idylle en Berg-idylle geopend. De idylles zijn een project van EventArchitectuur en vormen plekken voor bezinning. De Berg-idylle is ontworpen in samenwerking met Feddes/Olthof. Momenteel werken we nog aan de Bos-idylle, die in het voorjaar van 2018 wordt gerealiseerd. 
Voor meer informatie over het project zie Idylle Elsterbrug.
Informatie over de opening: Park Lingezegen.
 

Kornwerderzand in uitvoering


Verleggen van de oprit op de afsluitdijk maakt een toegankelijke plek aan de oever.

 

IJsseldijk landelijke proeftuin

De IJsseldijk is landelijke proeftuin bij project dijkversterking. Feddes/Olthof heeft het esthetisch ontwerp gemaakt en laten visualiseren in opdracht van het Hoogheemraadschap van Rijnland.  
www.ad.nl
www.nos.nl
 

Waterplannen
Waterplannen
Waterlinie
Wederopbouw wijken
Kwaliteit van het landschap

Lopende opdrachten

Stortplaats Zeeasterweg Lelystad

Toekomstvisie en inrichtingsplan

opdrachtgever: NV Afvalzorg Holding

 

Idylle Ressen

Inrichtingsplan

opdrachtgever: Projectbureau Park Lingezegen

i.s.m. EventArchitectuur

Schakenbosch Leidschendam

Ruimtelijk kader

opdrachtgever: gemeente Leidschendam-Voorburg

 

A58 Breda - Eindhoven

Inpassingsvisie

opdrachtgever: Rijkswaterstaat

 

Schijn-Scheldeverbinding

Haalbaarheidsstudie

opdrachtgever: stad Antwerpen en Vlaamse Milieumaatschappij
i.s.m. Witteveen+Bos, Palmbout Urban Landscapes, Blauwdruk

Dijkhoornseweg Delft

Variantenstudie kadeversterking

opdrachtgever: Hoogheemraadschap van Delfland

 

 

Vismigratierivier

Beeldkwaliteitsplan

opdrachtgever: provincie Fryslân
i.s.m. Architectenbureau Paul de Ruiter

Oostvaardersplassengebied

Landschapsvisie

opdrachtgever: Staatsbosbeheer

i.s.m. Bureau Waardenburg

 

Afsluitdijk

Esthetisch programma van eisen

opdrachtgever: Rijkswaterstaat

i.s.m. Architectenbureau Paul de Ruiter

projectsite deafsluitdijk »

 

Slachthuissite Antwerpen

Masterplan

opdrachtgever: AG VESPA en Land Invest Group

i.s.m. Palmbout Urban Landscapes, De Smet Vermeulen Architecten & Goudappel Coffeng

projectsite ag vespa »