Uitnodiging symposium MRA landschap INTENS

17-06-2019

De Vereniging Deltametropool organiseert in samenwerking met de Metropoolregio Amsterdam (MRA) de Metropolitan Conference, INTENS. Deze middag staat in het teken van de spanning tussen het landschap als belangrijk kapitaal voor de leefkwaliteit in de MRA en de noodzaak ruimte te bieden voor de uitdagingen van deze tijd, zoals verstedelijking, energietransitie en klimaatadaptatie. Hoe lossen we de dilemma’s op? Welke nieuwe perspectieven garanderen de kwaliteit van onze toekomstige leefomgeving? En hoe gaan we die financieren?

 

De groeiende behoefte aan beleving én de noodzaak om urgente uitdagingen ruimtelijk op te lossen, maken de toekomst van het MRA landschap INTENS. Dat de groeiende intensiteit van het MRA landschap onontkoombaar is, betekent niet dat we niets te kiezen hebben. Integendeel, slimme en breed gedragen ruimtelijke keuzes zijn de enige manier om het landschap van de MRA aantrekkelijk te houden én een antwoord te vinden op de grote uitdagingen van nu.

 

Wat kunt u verwachten?

Marinke Steenhuis presenteert een landschappelijk-cultureel narratief, we gaan in debat over de kansen en dilemma’s uit de ontwerpanalyses van acht deelregio’s in de MRA, en mogelijke financieringsmodellen voor investeringen en beheer. Er is een inspirerend verhaal uit Frankfurt. En we reflecteren met onder andere Leen Verbeek, Adnan Tekin en Job Cohen, en natuurlijk met ú in de zaal. Deelnemers krijgen een exemplaar van ‘INTENS’, een pleidooi voor de ontwikkeling van het MRA Landschap.

 

Wanneer: Woensdag 19 juni 13.00 - 18.00 
Waar: OBA, Oosterdokskade 143, 1011 DL Amsterdam
Let op: Dit programma-onderdeel is gratis, maar er zijn beperkt plaatsen beschikbaar. Reservering is vereist.

 

Bekijk het programma en reserveer uw plaats hier