Lancering van de Ontwerp NOVI

17-06-2019

Op donderdag 20 juni viert het ministerie van Binnenlandse Zaken de lancering van de Ontwerp Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Als input voor de omgevingsvisie is in het project Regio van de Toekomst ontwerpend onderzoek voor vier regio’s gedaan. Feddes/Olthof maakte deel uit van het Team Flevoland.

 

Begin juni wordt het ontwerp van de Nationale Omgevingsvisie vastgesteld door de ministerraad. Nu is het moment aangebroken om de visie ook publiek te lanceren. Minister Ollongren geeft hiervoor het officiële startsein en zal ons meenemen in haar verhaal over hoe de NOVI invulling geeft aan een duurzaam perspectief voor onze leefomgeving.

 

De lancering is zo opgezet dat bezoekers zelf hun ideale programma kunnen samenstellen. Het aanbod varieert van een lezing door toekomstpsycholoog Tom Kniesmeijer (een van de initiatiefnemers van de Trendrede), het meediscussiëren over dilemma’s in het toekomsttheater, het meedoen met ´Buurtje Bouwen´ tot het opdoen van goede ideeën op de inspiratievloer.

 

Wanneer: Donderdag 20 juni van 12:00 tot 17:00
Waar: Expo Haarlemmermeer

 

Aanmelden kan hier

 

Over de Nationale Omgevingsvisie

 

Vanaf 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Daarbij hoort ook één visie op de leefomgeving: de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Met de Nationale Omgevingsvisie neemt het Rijk het voortouw voor een langetermijnvisie op de toekomst en de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving in Nederland. Samen met de medeoverheden en maatschappelijke partijen willen we dat de visie echt gaat werken. Via www.denationaleomgevingsvisie.nl blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond de NOVI.