Officiële opening Prins Hendrikzanddijk

23-08-2019

Na slechts anderhalf jaar in aanleg te zijn is de Prins Hendrikzanddijk, een nieuwe toekomstbestendige waterkering op Texel, al gereed. Met de Prins Hendrikzanddijk krijgt Texel er 200 hectare nieuwe natuur bij: een zandig, dynamisch gebied dat een impuls geeft aan de natuur van het Waddensysteem. De nieuwe duinen langs de Prins Hendrikdijk sluiten aan op de bestaande duinen bij de zuidpunt van Texel en gaan geleidelijk over in de Wadden-natuur van schorren, slikken en zandplaten. Daarmee draagt de Prins Hendrikzanddijk niet alleen bij aan de veiligheid van het eiland, maar ook aan de natuurlijke uitstraling en ecologische waarde van haar kustlijn.

Tere ere van de afronding van dit project zal er op 4 september een officiële opening plaatsvinden voor genodigden.

De Prins Hendrikzanddijk is een project in opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, uitgevoerd door Jan De Nul Group, Feddes/Olthof, Altenburg&Wymenga en Waterproof BV. Het ontwerp voorziet in een versterking van de Zeedijk van de Prins Hendrikpolder doormiddel van een nieuw duinlandschap aan de zijde van de Waddenzee. Het duinlandschap zorgt voor een toekomstbestendige waterkering en geeft een impuls aan het ecosysteem en de recreatie. Het team van de Jan de Nul Group won de aanbesteding op basis van de kwaliteit van haar plan.

Foto’s: John Kormeling