Regionale raadsbijeenkomst RES Rivierenland

27-01-2020

 

Op 27 januari 2020 vond in de regio Rivierenland een vierde regionale raadsbijeenkomst over de RES plaats, als vervolg op die van 25 september 2019. Het werd wederom een drukbezochte avond, met meer dan 100 raads-, college-, staten-, stuurgroep- en AB-leden. De avond werd gebruikt om gezamenlijk een volgende stap te zetten in de RES. 

Feddes/Olthof presenteerde de opbrengsten van de ruimte ateliers. De daaruit volgende regionale ontwerpprincipes voor zon en mogelijke denkrichtingen voor wind vormen de input voor de stap van Concept RES naar RES 1.0. De komende maanden gaan we bij de acht gemeenteraden langs om dit verhaal toe te lichten, als onderdeel van de drietrapsraket die de basis vormt voor de Concept RES.