Ook Feddes/Olthof werkt mee aan de RES!

29-04-2020

Om de doelen van het Klimaatakkoord te halen wordt in 30 regio’s in het land gewerkt aan de Regionale Energie Strategie (RES). De RES-sen onderzoeken hoe en waar mogelijkheden zijn om duurzame energie op te wekken met zon en wind, hoe de warmtetransitie vorm krijgt en wat dit betekent voor het energienetwerk. Feddes/Olthof werkt mee aan de ruimtelijke visies voor de RES Rivierenland en de RES regio Amersfoort.

 

In ruimtelijke ontwerp-ateliers hebben we samen met overheden, inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers gekeken naar de kwaliteiten van het landschap en de kansen voor duurzame energie. Zo leggen we de basis gelegd voor een sterker (stads)landschap dat beter in staat is de energie-transitie op zich te nemen.   

 

Wij zijn trots op het veelbelovende concept-bod van beide regio’s. Met hun 0,63 TWh (Rivierenland) en 0,5 TWh (regio Amersfoort) dragen zij hun steentje bij aan de energie-opgave waar we de komende jaren voor staan.

 

Kijk voor meer informatie op de projectpagina’s: RES Regio Amersfoort en RES Rivierenland