Publicatie Haagse Beemden

29-04-2021

In het voorjaar van 2020 zijn wij door het O-team gevraagd om vanuit het perspectief van het groen en de openbare ruimte te kijken naar de toekomstwaarde, gebruikswaarde en belevingswaarde van de Haagse Beemden, Breda. Dit resulteerde in zeven ‘gouden regels’ om deze bijzondere wijk veiliger, aantrekkelijker en toegankelijk te maken.

De bemoeienis van het O-team is een vliegwiel gebleken en resulteerde in een ‘bespreeknotitie,’ een lijst van projecten die op korte termijn moeten worden uitgevoerd, opgesteld door bewoners. Ook de gemeente is enthousiast en laat weten dat de ‘gouden regels’ een vervolg krijgen!

 

Dit project is samen met 10 andere projectlocaties gepubliceerd in ‘O-team, eerste hulp bij gebiedsontwikkeling.’ Het O-team bestaat uit vier leden (Klaas de Boer, Ingeborg Thoral, Marcus Fernhout en Lex de Jong) die zich de afgelopen vier jaar vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bezighouden met het positief beïnvloeden van planvormingsprocessen.