Veel positieve reacties op Energie-eiland in de Westerschelde

31-01-2019

Het energie-eiland bestaat uit een ringvormig grondlichaam met daarbinnen vele zeewaterbatterijen. In deze batterijen wordt zeewater in flexibele drijvende zakken gesplitst in zure en basische watereenheden die, wanneer ze weer samengebracht worden, energie opwekken. Naast energieopslag creëert het eiland ruimte voor andere functies zoals natuur, aquacultuur en kustverdediging.

Het ontwerp voor het Energie-eiland is gemaakt door Feddes/Olthof Landschapsachitecten in samenwerking met  de Zeeuwse Milieufederatie en een consortium van Quirion.
 

Tijdens de slotmanifestatie Energielandschap van de Toekomst op 31 januari waren er veel lovende woorden: ‘De verbeeldingskracht van het idee getuigt tegelijkertijd van grootsheid en lichtheid. [...] Het voorstel om een eiland te creëren dat ruimte biedt voor energieopslag met daarnaast energieopwekking, nieuwe natuur en recreatie, en dat ook nog bij kan dragen aan waterveiligheid is een visionair plan. Het getuigt van moed om de opgave te benaderen in de Nederlandse traditie van grootschalige waterwerken .’