Veel positieve reacties op Energie-eiland in de Westerschelde

31-01-2019

Feddes/Olthof landschapsarchitecten is finalist geworden van een ontwerpwedstrijd gericht op landschappelijke inpassing van duurzame energie. Het ontwerp voor een energie-eiland in Zeeland, dat een uniek landschappelijk perspectief op duurzame energieopslag combineert met natuurontwikkeling en kustverdediging, eindigde op de tweede plaats en ontving daarbij een eervolle vermelding.

 

Over het energie-eiland in Zeeland concludeerde de jury “De verbeeldingskracht van het idee getuigt tegelijkertijd van grootsheid en lichtheid. [...] Het voorstel om een eiland te creëren dat ruimte biedt voor energieopslag met daarnaast energieopwekking, nieuwe natuur en recreatie, en dat ook nog bij kan dragen aan waterveiligheid is een visionair plan. Het getuigt van moed om de opgave te benaderen in de Nederlandse traditie van grootschalige waterwerken en maakt daarmee grote indruk op de jury.” Organisator NederLandBovenWater schreef “Het is een briljant idee dat Nederland als innovator op de kaart kan zetten maar realisatie ervan zal nog wat voeten in de aarde hebben.

 

Het energie-eiland bestaat uit een ringvormig grondlichaam met daarbinnen vele zeewaterbatterijen. In deze batterijen wordt zeewater in flexibele drijvende zakken gesplitst in zure en basische watereenheden die, wanneer ze weer samengebracht worden, energie opwekken. Naast energieopslag creëert het eiland ruimte voor andere functies zoals natuur, aquacultuur en kustverdediging.

Het ontwerp voor het Energie-eiland is gemaakt door Feddes/Olthof Landschapsachitecten in samenwerking met  de Zeeuwse Milieufederatie en een consortium van Quirion. De ambitie van de deelnemende partijen is om uitvoering van de ideeën uiteindelijk ook te realiseren. Beide concepten kunnen worden ingezet voor de energie-vraagstukken waar de regio’s nu als eerste een Regionale Energie Strategie (RES) voor gaan opstellen. Voor beide concepten vindt binnenkort overleg plaats met de opdrachtgevers van de prijsvraag en NederLandBovenWater.
 


Vermeldingen van het Energie-eiland in de media:
Zeeuws energie-eiland houdt met enorme zeewaterbatterij licht aan in het hele land, Trouw, 29 maart 2019
-  Plan voor batterij-eiland dat groene stroom opslaat in zeewater, Omroep Zeeland, 31 maart 2019