Eindmanifestatie Regio voor de Toekomst

25-03-2019

In het kader van de door de NVTL en BSNP georganiseerde ontwerpverkenning ‘Regio van de Toekomst’ heeft Feddes/Olthof meegewerkt aan een vernieuwend ruimtelijk perspectief voor Flevoland. Afgelopen vrijdag presenteerden de teamcaptains Berdie Olthof (Feddes/Olthof) en Peter Veenstra (LOLA) de resultaten van team Flevoland tijdens de slotmanifestatie van Regio van de Toekomst in de Lourdeskerk in Scheveningen.
 

Centraal in het gepresenteerde perspectief staat de innovatie van de landbouw in relatie tot maatschappelijke opgaves zoals een duurzame economie, een klimaatneutrale samenleving, een toekomstbestendige en bereikbare woon- en werkomgeving en een waardevolle leefomgeving. De kernbegrippen in de aanpak zijn Circulair, Couleur Locale en Casco 2.0. Op het eindresultaat ontving het team veel lof van zowel de regionale opdrachtgevers (provincie Flevoland, het Rijksvastgoedbedrijf en Metropoolregio Amsterdam) als van andere aanwezigen tijdens de slotmanifestatie.
 

Reina Groen (beleidsadviseur provincie Flevoland) roemde de wijze waarop het team ingewikkelde materie behapbaar maakt en uiteenlopende ontwikkelingen bij elkaar brengt: "De ontwerpbeelden zijn niet droog en technisch, maar begrijpelijk en verleidelijk. Ze tonen hoe nieuwe vormen van landbouw tot een ander landschap leiden, dat natuurinclusieve landbuw samengaat met een professionele bedrijfsvoering, hoe bedrijfskeuzes van individuele boeren gekoppeld kunnen worden aan publieke doelen op het gebied van bodemdaling, verstedelijking en energietransitie.
 

De Blauwe Kamer heeft een publicatie gewijd aan de oogst van alle teams. Onderstaande film laat onze verhaallijn en het eindresultaat zien.
 

 

 

In het proces hebben we ook op twee andere momenten films ingezet: als introductie van ons team op 30 november in Pakhuis de Zwijger en als schets van de eerste verhaallijn tijdens de zogenaamde 90% presentatie afgelopen januari.

 

Introductie team en eerste voorstel - November 2018 

 

 

90% presentatie - Januari 2019

 

 
Bekijk een sfeerimpressie van de eindmanifestatie op YouTube.