Advies landschappelijke inpassing Zonneweide van Pallandtpolder

Opdrachtgever: gemeente Goeree-Overflakkee
Planvorming:augustus 2016 - januari 2017
  
  

 

De gemeente Goeree-Overflakkee heeft een verzoek ontvangen van Nuon om een zonnepark van circa 30ha aan te mogen leggen bij Windpark Haringvliet. Door ook grote accu’s te plaatsen zou dit een uniek project opleveren waar windenergie, zonne-energie en energie opslag gecombineerd wordt. Binnen het gebied spelen nog meer zaken, zoals de uitbreiding van de gemeentelijke milieustraat. Om tot een afweging voor het verzoek vanuit Nuon te komen hebben gemeente en provincie Zuid-Holland aan Feddes/Olthof gevraagd een verkenning op te stellen ten aanzien van de ruimtelijke en landschappelijke impact en inpassingsmogelijkheden van het zonneveld.

 

Voor het onderzoek stonden drie vragen centraal:

 

  • Is de locatie geschikt om de zonnevelden en energieopslag in te passen?
  • Zo ja: onder welke ruimtelijke voorwaarden?
  • ​Wat zijn de ruimtelijke voorwaarden met betrekking tot de uitbreiding van de gemeentelijke milieustraat?

De ruim­­telijke verkenning geeft een beeld van het gebied en van de ontwikkelingen die op het gebied afkomen. Voor de locatie van het zonneveld zijn drie ruimtelijke modellen uitgewerkt. Op basis van de ruimtelijke verkenning en de modelstudie is antwoord gegeven op de vraag of de locatie geschikt is voor zonnevelden en energieopslag. In nauw overleg met provincie en gemeente is uit de modelstudie een voorkeursmodel gekomen, dat verder uitgewerkt is in een schetsontwerp. Dit schetsontwerp geeft inzicht in de ruimtelijke voorwaarwaarden waaraan de zonnevelden en milieustraat moeten voldoen, en welke ruimtelijke ontwikkelingen daaraan kunnen worden gekoppeld om tot een integrale visie voor het gebied te komen.

Modelstudies

Gerelateerde projecten

 

Landschappelijke inrichting Zonneweide van Pallandtpolder

 

 

Regioplan Windenergie - Flevoland