Alkmaars Kanaalpark

De Rijkdom van Alkmaar weerspiegeld

Opdrachtgever:Gemeente Alkmaar
I.s.m.:-
Planvorming:2022
Uitvoering:-
Locatie:Kanaalzone Alkmaar

 

 

 

 

 

De gemeente Alkmaar werkt volop aan de (her)ontwikkeling van de kanaalzone. Feddes/Olthof werkte aan een visie, bedoeld om te inspireren en richting te geven aan deze toekomstige ontwikkelingen, met als doel de oevers in samenhang te laten doorgroeien tot een veelzijdig Kanaalpark. Een park dat de uiteenlopende ontwikkelingen langs het kanaal, in de bestaande binnenstad, en in de overige stadsparken met elkaar verbindt en tegelijkertijd de veelzijdigheid van de stad laat zien.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Kanaal-DNA van Alkmaar
Het kanaal vertelt het verhaal van Alkmaar. Een doorsnede van de historie, de gebouwen en het leven in de stad, die zijn oorsprong vindt in de landschappelijke rijkdom van het gebied. De oevers langs het kanaal weerspiegelen de overgang van de oude duinen (strandwallen), kleipolders naar de veenweidegebieden en de droogmakerijen. De kanaalzone van Alkmaar biedt bij uitstek de kans om het landschap naar binnen te halen en voort te bouen op de van oudsher sterke relatie tussen stad en buitengebied.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drie Pijlers
In het Alkmaars Kanaalpark staat het kanaal centraal. Het is de grote samenbinder en identiteitsdrager van de stad. Het water maakt integraal onderdeel uit van het Kanaalpark. Het is zichtbaar en toegankelijk. Overkoepelende ambities voor het Kanaalpark zijn gevat in drie pijlers;
- het kanaal als groene drager,
- het kanaal als verbindende netwerk, en
- een kanaal met uitnodigende plekken

Iedere pijler is vertaald in algemene principes die gelden voor het hele Kanaalpark, maar lokale differentiatie is mogelijk en niet alles is overal van toepassing. Bij elke ingreep langs het kanaal dienen deze ontwerpprincipes meegenomen te worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Één Park, uiteenlopende oevers
In de Kanaalzone wordt onderscheid gemaakt tussen de zachte stad in het noorden, de gastvrije binnenstad en de stoere havenstad in het zuiden. Binnen deze stadsgezichten onderscheiden we verschillende kanaaloevers, zogenaamde parksferen. Aaneengesloten oevers met eenzelfde (toekomstige) uitstraling. Middels ontwerpprincipes, profielen en referentiebeelden geven we voor elke parksfeer een richtinggevend (inspiratie)kader voor toekomstige ontwikkelingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bekijk het gehele rapport op de website van het ‘Alkmaars Kanaal’
https://www.alkmaar.nl/alkmaarskanaal/openbare-oevers/