Boekpresentatie Energietransitie als gebiedsontwikkeling

29-10-2019

Beeld: © Nederland Boven Water


Het boek is een vervolg op de prijsvraag Energielandschap van de Toekomst waarmee werd gezocht naar innovatieve ideeën voor duurzame energie in combinatie met verbetering van landschappelijk-ruimtelijke kwaliteiten en draagvlak bij bewoners en ondernemers. De uitkomsten van deze prijsvraag laten oplossingen zien die de regionale energiestrategieën (RES) kunnen ondersteunen. Een van de ontwerpen is ons project  Energie-Eiland, in samenwerking met een consortium van Qirion Energy Consulting en de Zeeuwse Milieufederatie.

 

De boekpresentatie vindt plaats op 18 november van 20.00-22.00 uur in Pakhuis de Zwijger.
 

Kijk voor meer informatie over de boekpresentatie op: https://arch-lokaal.nl/alles-in-huis-voor-nederland-als-wereldlab-voor-verduurzaming-18-november-2019-pakhuis-de-zwijger/