Commandeurspolder - Midden Delfland 
Opdrachtgever:Hoogheemraadschap van Delfland
I.s.m.:RoyalHaskoningDHV en RPS/BCC
Planvorming:2008 - 2012
Lengte van de kade: 6,5 km
Uitvoering:2011-2015

 

 

Binnen de versterkingsopgaven is de versterking van een veenkade een kleine, maar in de praktijk wel lastige opgave. De smalle kaden van de Commandeurspolder liggen ingeklemd tussen de boezemvaarten aan de buitenkant en de woningen en boerderijen aan de binnenkant. De kaden zijn cultuurhistorisch waardevolle linten in het landschap. Het gebruik is in de loop van de eeuwen letterlijk met de kaden vergroeid geraakt. De kaden zijn ook routes om te lopen en te fietsen met een weids uitzicht over de polder. De vele betekenissen maken de versterking van de kaden bij uitstek een landschappelijke ontwerpopgave.

Op basis van de verschillende karakteristieken van de vier kaden zijn aanknopingspunten voor de kadeversterking geformuleerd. Vervolgens is een zoektocht gestart om samen met de technische ingenieurs maatwerk-ontwerpen te maken. Uit de verschillende varianten is gezamenlijk met de bewoners per kadevak de voorkeursvariant gekozen die vervolgens in een definitief ontwerp is uitgewerkt.