De Biltstraat

De toekomst in met de status van weleer!

Opdrachtgever:BOV werkgroep openbare ruimte/Comité Biltstraat 3.0
I.s.m.: 
Planvorming:2020 - 2022
Uitvoering:n.v.t. 
Locatie:Biltstraat, Utrecht

 

De Bilstraat loopt vanuit het centrum van Utrecht vrijwel kaarsrecht naar het oosten. De straat vormt daarmee al eeuwenlang het begin van de belangrijke doorgaande route tussen Utrecht en Arnhem. De straat zit de laatste tijd in de lift. Er is volop groei van nieuwe economische activiteiten. Alleen blijft de openbare ruimte achter. Vanuit bewoners en ondernemers is daarom de wens ontstaan voor een herinrichting van de straat, waarbij de straat veiliger wordt, meer eenheid krijgt, een eigen identiteit krijgt, en meer ingaat op huidige problematiek als hittestress en wateropvang.

 

Feddes/Olthof heeft deze ideeën verbeeldt, verrijkt en een stap verder uitgewerkt.

 

 

                 

                   Ontwerpuitgangspunten

 

Drie karakters
Er kunnen in de Biltstraat drie verschillende deelgebieden onderscheiden worden. Het westelijk gedeelte van de straat, in het verlengde van de Wittevrouwenstraat, is een winkelgebied met horecagelegenheden, delicatessewinkels, en supermarkten. Het midden dat voornamelijk uit kantoren en woningen bestaat, en waar de busbaan een grote impact heeft op het straatbeeld. En het parkachtige oostelijke deel van de Biltstraat, waar de Biltsche Grift kruist en dat grenst aan het Hogelandsepark. Alle drie de delen hebben een zeer verschillend wegprofiel.

Impressie - De Biltstraat met een Culinair Karakter

Impressie - De Biltstraat met een Speels Karakter

 

 

 

 

Een nieuwe Biltstraat
Na een variantenstudie waar bewoners en ondernemers uit de Biltstraat en omgeving op konden reageren is het geheel samengevoegd en uitgewerkt tot een schetsonwerp. In deze schets zijn de drie verschillende karakters behouden en versterkt. Tegelijkertijd is in het ontwerp gezocht naar eenheid over de gehele lengte. Die is gevonden in de brede, doorgaande fietsroute van Berenkuil tot binnenstad en in de monumentale bomenlaan die zal worden aangevuld en doorgezet. Er is zorgvuldig gekeken naar goede en veilige oplossingen voor de huidige knelpunten in de straat, zoals de busbaan, langzaam verkeerkruisingen als ook het laden en lossen. En in de hele straat is ruimte gemaakt voor (meer) groen, dat water opvangt en vasthoudt, schaduw biedt, de biodiversiteit versterkt én bijdraagt aan een aantrekkelijk staatbeeld. 

Schetsontwerp Biltstraat - zoom westelijk deel

 

 

 

Schetsontwerp Biltstraat - zoom middelste deel

 

 

 

Schetsontwerp Biltstraat - zoom oostelijk deel

 

 

 

Meer informatie over de Biltstraat is te vinden op de website Comité Biltstraat 3.0: https://debiltstraat.nl/herinrichting