De Groene Kracht - Amsterdam Nieuw West
Onderzoek: 2008/2011
Met steun van:het Stimuleringsfonds voor Architectuur en de van Eesteren-Fluck & van Lohuizen-stichting
I.s.m.:De Vrije Universiteit Amsterdam, afdeling Architectuurgeschiedenis en stadsdeel Amsterdam Nieuw-West

 

De essentie van de groenstructuur van Nieuw-West is de doorkoppeling van de groene ruimte, vanaf de woning naar de grote schaal van het landschap. Vanuit de tuin naar de hof en naar de groenstroken langs de wegen. De groenstroken sluiten aan op parkstroken, die weer doorlopen tot aan het park of het landschap.

Typerend voor het tuinstadkarakter zijn de elementen van deze ‘tussenschaal’: de groenstrook en de parkstrook.

Het systeem van de groenstructuur is gelaagd en niet star. Er zijn veel verschillende manieren om de continuïteit van het groensysteem te bewaren en opnieuw vorm te geven.

 

De groene kracht
De transformatie van de Westelijke Tuinsteden Amsterdam
SUN Trancity ISBN 978 94 6105 305 3
Lees verder »