Dijkversterking - Schoonhovenseveer-Langerak

 

Opdrachtgever: Waterschap Rivierenland
I.s.m.:de Vries & van der Wiel, Movares
Planvorming:2014 - heden
Uitvoering:2008 - 2016
Oppervlak:lengte dijk 4 kilometer

 

Voor de dijkversterking Schoonhovenseveer-Langerak is een ruimtelijk- kwaliteitsplan gemaakt. Het plan geeft richtlijnen voor de vormgeving van de dijk en een aantal cruciale plekken.

In het westen maakt de dijk deel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Aan de voet van de dijk komt een nieuw pad dat een logische verbinding is in de wandelroute van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Ook is een rustplek toegevoegd met informatie over de dijkversterking. De rustplek is opgenomen in een grote kersenboomgaard, passend bij het rivierenlandschap.

Bij de dijkversterking Schoonhovenseveer-Langerak wordt de innovatieve techniek van waterontspanners gebruikt. De waterontspanners bestaan uit verticale buizen in de grond aan de binnenzijde van de dijk. Zij verminderen de waterdruk in de grond en voorkomen daarmee afschuivingen. De buizen worden afgedekt met putdeksels. Voor de putdeksels is een speciaal ontwerp gemaakt, met het logo van het Waterschap Rivierenland.