Energieverkenning Voorne-Putten

Een landschappelijk perspectief op de energietransitie

Opdrachtgever:Samenwerkende gemeentes Voorne-Putten
I.s.m.:Pondera Consult
Planvorming:mei - oktober 2019
  
Locatie:Voorne-Putten

 

In het kader van de regionale energiestrategie (RES) moet elke regio in Nederland keuzes maken waar duurzame energie kan worden opgewekt. Voorne-Putten maakt deel uit van de metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). In potentie biedt de ruimte op Voorne-Putten veel mogelijkheden voor de opwek van duurzame energie. Maar het open landschap is ook cruciaal voor de landbouw, recreatie en de woonmilieus. Juist binnen de drukke metropoolregio heeft Voorne-Putten een belangrijke betekenis als eiland van rust. De samenwerkende gemeenten van Voorne-Putten hebben aan Feddes/Olthof gevraagd een energieverkenning op te stellen die een goede balans weet te vinden tussen de ruimtelijke kwaliteit van het landschap en de mogelijkheden voor de opwekking van duurzame energie.

 

 

   Exemplarische doorsnede - de verschillende landschappelijke eenheden op het eiland Voorne-Putten naast elkaar

 


 

Het belangrijkste uitgangspunt in dit project is dat duurzame energie altijd gekoppeld moet worden aan investeringen in het landschap. Zo kan de energietransitie ook bijdragen aan een verbetering van de leefomgeving.

 

De unieke waarde van Voorne-Putten bestaat uit het eilandgevoel dat gecreëerd wordt door de sterke landschappelijke randen van de kust en de Rotterdamse haven. Het middengebied contrasteert hier juist mee, door de rust en ruimte die het uitademt. Deze kwaliteit is leidend in de ontwikkeling van duurzame energie op Voorne-Putten. 

  

 

 

De kerngedachte van het visiedeel is dat het nooit om energiewinning alleen gaat. Acht bouwstenen die zijn gekoppeld aan de landschapstypen van Voorne-Putten laten zien hoe de energiewinning steeds wordt gekoppeld aan investeringen in het landschap. Zo werken we aan een sterker landschappelijk casco dat in staat is om de energietransitie op Voorne-Putten in zich op te nemen.


 

 

 

 

                                                     
                                                      Advies voor de plaatsing van windmolens, zonnevelden en warmtecentrales. Het gaat hier om zoekgebieden.