slide 1 slide 2 slide 3 slide 4 slide 5

Entreegebied- Den Helder
Opdrachtgever: Gemeente Den Helder
I.s.m.:Gemeente Hollandse Kroon
Planvorming:2016

 

De ontwikkeling van het Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein Kooyhaven vormde de aanleiding voor de gemeente Den Helder om na te denken over de huidige, maar vooral ook toekomstige kwaliteit en beleving van haar stadsentree.

In de ‘Ruimtelijke visie Entree Den Helder’ worden kansen geschetst voor een aantrekkelijke, duurzame en dynamische entree-route. Het beschrijft de aanknopingspunten voor toekomstige ontwikkelingen binnen het entreegebied, die inspelen op de diverse ruimtelijke structuren: het benadrukken van de asymmetrie rondom het Noordhollands Kanaal, het versterken van de concentrische opbouw van de stad en het vergroten van de toegankelijkheid aan de zeezijde, het aanzetten van dwarsverbindingen tussen beide kusten en het accentueren van bijzondere punten en overgangen in het entreegebied.

De ‘Ruimtelijke visie Entree Den Helder’ dient als onderlegger en ter inspiratie voor andere ruimtelijke plannen en initiatieven. De visie is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de begeleidingsgroep.