Fort Spion - Loosdrecht
Opdrachtgever: Provincie Utrecht
I.s.m.:Beek&Kooiman Cultuurhistorie en SmitsRinsma groenadvies
Planvorming:2007

 

Fort Spion ligt aan de rand van het Vechtplassengebied en maakt deel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het fort is in gebruik als natuurcamping, het wachthuis is als vakantieverblijf ingericht. Het verstilde karakter en de geheimzinnigheid zijn belangrijke kwaliteiten van het fort.

Het plan bouwt voort op de concentrische opbouw van het fort. Een trekpontje maakt de ringdijk om het fort toegankelijk voor voetgangers. Een oude schans wordt hersteld en krijgt een functie als zitplek aan het water. Om het fort wordt een moeras-en watervegetatie ontwikkeld. De verboden kring op een afstand van 300 meter (waarbinnen vanwege een vrij schootsveld niet gebouwd mocht worden) wordt geaccentueerd met kijkhutten met zicht op het fort.

Kenmerkend voor het plan is een selectieve aanpak, die de bestaande kwaliteiten van het fort ongemoeid laten. Ook zijn de ingrepen makkelijk te faseren.