Landschapsvisie Friese Waterlinie
Opdrachtgever: Provincie Friesland Landschapsbeheer Friesland
I.s.m.:SmitsRinsma (kostenraming)
Planvorming:2010-2012

 

De Friese waterlinie is een verdedigingslinie uit de 16de eeuw. Nu ruim drie eeuwen later, zijn de artefacten van de waterlinie vrijwel geheel verdwenen. De provincie wil de linie graag weer op de kaart zetten. Er is een Visie en een Werkboek gemaakt. In de Visie staan voorstellen voor de grote schaal van de Linie. In het Werkboek worden inrichtingsvoorstellen gedaan voor enkele verdwenen schansen.