Gaasperplas

Toekomstplan

Opdrachtgever:gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuidoost
I.s.m.:gemeente Amsterdam projectteam Gaasperplas
Planvorming:2018-2019
Uitvoering:-
Locatie:Amsterdam

 

Veertig jaar na het begin van de aanleg, is het tijd om het park rond de Gaasperplas op te knappen en aan te passen aan de wensen voor de toekomst. Het Gaasperplas park is een veelzijdig park met onder ander ruimte voor recreatie, evenementen, rust, natuur en sport. Door investeringen te doen in het park, kan het park ook voor de komende decennia weer voorzien in de behoefte van de huidige en toekomstige gebruikers. De benodigde investeringen zijn vastgelegd in het Toekomstplan Gaasperplas en worden beschreven aan de hand van een ontwerp voor de inrichting, het structuurplan.

 

 

 

 

Structuurplan Gaasperplas

 

 

 

Het park rond de plas

Het park ontleent zijn bijzondere kwaliteit aan de relatie met de voormalige zandwinplas. Het ontwerp versterkt deze kwaliteit door de verbetering van fiets- en wandelroutes rond de plas. Door een rijke variatie aan routes blijft een rondje Gaasperplas altijd een beleving. Ter hoogte van entrees wordt er een verbinding gelegd met de plas.  Met zichtlijnen en het graven van water is de plas altijd herkenbaar en draagt deze bij aan de oriëntatie van bezoekers.

 

 

 

 

Bestaande situatie

 

Door het verplaatsen van de parkeerplaatsen ontstaat er ruimte voor vrij liggende fiets- en voetpaden

 

 

 

Het snoer verbindt de kralen

De routes rond de plas fungeren als een snoer die de verschillende kralen verbindt. De kralen zijn de plekken waar er verschillende vormen van recreatie plaatsvinden. Dit zijn veelal bestaande plekken, die een nieuwe invulling of opknapbeurt krijgen, maar ook nieuwe plekken voor mens en/of natuur.
 

 

 

 

Bestaande situatie

 

Verbetering van de oriëntatie door zicht op Gaasperplas vanuit entrees

 

 

 

 

 

Bestaande situatie

 

Zicht over de Gaasperplas vanaf het Bastion, relict van de Floriade 1982