Gebiedsanalyses Stelling van Amsterdam Noord

Subtitel

Opdrachtgever:Provincie Noord-Holland
I.s.m.:Sweco & Marinus Kooijman Cultuurhistorische Projecten
Planvorming:2021-2022
Uitvoering:-
Locatie:Stelling van Amsterdam Noord, Noord-Holland

 

Sinds 2021 zijn de Hollandse Waterlinies UNESCO werelderfgoed. Voor de Hollandse Waterlinies, bestaande uit de Nieuwe Hollandse Waterlinie (nieuwe UNESCO toevoeging) en de Stelling van Amsterdam (werelderfgoed sinds 1996), worden daarom per deelgebied gebiedsanalyses opgesteld. In deze gebiedsanalyses worden de door UNESCO vastgestelde kernkwaliteiten beschreven en verder uitgewerkt in uitgangspunten. De gebiedsanalyses geven daarmee zowel inzicht in de werking van de Hollandse Waterlinies als in hoe in deze gebieden om kan worden gegaan met toekomstige ontwikkelingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stelling van Amsterdam Noord

Het Noordelijke gedeelte van de Stelling van Amsterdam wordt gekenmerkt door een grote openheid, vooral aan de zijde die vroeger geïnundeerd werd. Het Noordelijk gedeelte heeft drie herkenbare landschappelijke deelgebieden: Noordelijk Veenlandschap I, de Beemster, en Noordelijk Veenlandschap II. Uitgangspunten voor deze deelgebieden geven handvatten aan ontwikkelingen zodat belangrijke kernkwaliteiten, zoals een nog duidelijk aanwezige hoofdweerstandslijn, openheid, zichtrelaties tussen forten, gekoesterd worden.

 

Deelgebied Noordelijk Veenlandschap I

 

Deelgebied de Beemster

 

Deelgebied Noordelijk Veenlandschap II

 

 

Vogelvlucht van Fort bij Krommeniedijk

 

 

 

 

 

 

 

Ensembles

Binnen deze drie deelgebieden liggen ensembles: representatieve gebieden waarin het verhaal van de Stelling verteld wordt. De ensembles in Stelling van Amsterdam Noord bestaan uit forten met hun accessen en hun relatie tot de hoofdweerstandslijn. Uitgangspunten voor deze ensembles zorgen ervoor dat deze relaties bewaard worden.

Panorama van Fort bij Krommeniedijk