Geusseltpark - Maastricht
Opdrachtgever: gemeente Maastricht
Planvorming:Masterplan 2005
Supervisie:2006 - heden
Oppervlak:60 ha

 

Het Geusseltpark ligt aan de noordrand van Maastricht. In het gebied komen verschillende opgaven samen: reorganisatie van sporttereinen, diverse bouwopgaven en de wens om het bestaande park een meer openbaar karakter te geven.

Aan de basis van het Masterplan ligt een nieuw vormgegeven maaiveld. Over de gehele lengte van het terrein is een vijver gegraven. De vijver onderstreept de grote maat van het park en zorgt voor lange zichtlijnen naar de historische landgoederen. Met de vrijkomende grond is een parkheuvel gemaakt.

Kenmerkend voor het park is het samenspel tussen landschap en architectuur. Het nieuwe woongebouw ligt op de kop van de vijver, het United World College heeft een plaats gekregen op een eiland en het zwembad ligt verdiept in de voet van de parkheuvel.

Het park verbindt stad en landschap. De laan van de Groene Loper loopt naar de landgoederen en de route over de nieuwe parkheuvel gaat richting het Limburgse Heuvellandschap.

De doorgaande fiets- en wandelroutes, het gemengde programma en de grote maat zorgen voor een stoer en levendig stadspark.