Geusseltpark

Inrichting buitenruimte en tuinen 

Opdrachtgever:RO groep
Planvorming:2021-2022
Uitvoering:2023-2024
Locatie:Maastricht
  

 

Het Geusseltpark is een combinatie van stad- en sportpark gelegen in het noordoosten van Maastricht. Voor de vernieuwing van het park is er in 2005, door Feddes/Olthof i.s.m. BFAS, een Masterplan gemaakt waarbij ook ruimte is opgenomen voor nieuwbouw met zowel een woon-, werk-, als leisurefunctie. 
De woonfuncties zijn gepland in de zuidelijke driehoek van het Geusseltpark. Van de geplande bouwblokken (Scheggen), is tot nu toe alleen Scheg 3 gerealiseerd. De plannen voor de Scheggen 1 en 2 worden momenteel afgerond, waarbij nieuwe ontwikkelingen en veranderende eissen zijn meegenomen.

Feddes/Olthof maakte het ontwerp van de buitenruimte bij de scheggen. Bij deze uitwerking is voortgebouwd op de inrichtingsprincipes van Scheg 3 en ingespeeld op de bestaande kwaliteiten uit de omgeving en op het terrein, met o.a. hoogteverschillen en de bestaande bomen. Aangevuld met nieuwe principes is het resultaat een samenhangend ontwerp voor de buitenruimte van de Scheggen. 
Aanvullend op de buitenruimte ontwierp Feddes/Olhtof de tuinen van de verschillende Scheggen en het parkeerterrein van Scheg 1. 

Scheg 1A – Gebruikstuin

De gebruikstuin is een klassieke mix van een siertuin en moestuin. In het centrale deel van de tuin is er de ruimte om te tuinieren. Een groene kraag biedt aanwonenden privacy net als de ligging van het verblijfsdeel aan de overzijde van de tuin, het zonnigste deel. De belijning van het centrale deel zorgt voor samenhang met de tuin van scheg 1B en de pergola op de overgang geeft beide tuinen een intiem karakter.

Scheg 1B – Entreetuin

Deze tuin is het visitekaartje voor de parkappartementen in Scheg 1B. Ondanks de onderliggende parkeergarage fungeert deze tuin als een groene binnenplaats. Na binnenkomst vanaf de groene entree wordt de hoekverdraaiing van het gebouw overgenomen in de vloer waarin de belijning de aanleiding vormt voor uitsparingen van de soms uitbundige beplanting.

Tuin scheg 2

Deze tuin kenmerkt zich door een gemeenschappelijke karakter. De tuin functioneert als een buitenkamer met ruimte voor ontmoeten, sport en spel. Uitsparingen in de robuuste vloer bieden de ruimte voor grote plantvakken en bomen die een relatie aangaan met de kolommen onder de onderdoorgang.