Haalbaarheidsstudie Schijn-Scheldeverbinding

Opdrachtgever: Stad Antwerpen en Vlaamse Milieumaatschappij
I.s.m.:Blauwduk Stedenbouw, Palmbout Urban Landscape en Witteveen+Bos Belgium
Planvorming:2016-2018
Locatie:Antwerpen

 

Voor de ontwikkeling van de Antwerpse haven was het beekstelsel van het Schijn verbonden met de Schelde. De haalbaarheidsstudie laat zien dat deze waterverbinding hersteld kan worden in de vorm van een reeks waterparken. De waterparken bieden de noordrand van Antwerpen ademruimte, hebben een positieve invloed op het stadsklimaat, geven een impuls aan de stadsontwikkeling én brengen samenhang in het regionale ecosysteem van het Schijn.
De studie is opgebouwd rond drie ontwikkelrichtingen. De ontwikkelrichting Parkensysteem gaat uit van een nieuwe parkzone waarin de Schijn-Scheldeverbinding is opgenomen. Het ruimtelijk concept is: ‘de vorming van een nieuwe beek’. In de ontwikkelrichting Dokkensysteem krijgen verschillende havenelementen het lage waterpeil van het Schijn en worden zij aan elkaar geschakeld tot een nieuwe Schijn-Scheldeverbinding. Tot slot is een derde gecombineerde ontwikkelrichting mogelijk, waarin aan de oostzijde van het Asiadok de ‘nieuwe beek’ wordt gemaakt, en aan de westzijde de dokken worden getransformeerd.
Alle drie ontwikkelrichtingen zijn technisch haalbaar, ruimtelijk inpasbaar en leveren aansprekende toekomstperspectieven op.

Ontwikkelrichting Parkensysteem: vorming van een nieuwe beek

Ontwikkelrichting Dokkensysteem: transformatie van de dokken

Gecombineerde ontwikkelrichting: ten oosten van het Asiadok het Parkensysteem en ten westen van het Asiadok het Dokkensysteem

Impressie Lobroekdok met op de voorgrond het Schijnwater met een laag waterpeil en achter de groene dam het water met het huidge hoge waterpeil van het Lobroekdok.

Doorsnede aanzicht ontwikkelrichting Dokkensysteem: hoog water/laag water

Impressie ontwikkelrichting Dokkensysteem bij laag water. Getijdenpark in de dokken als ecologische hart van de vernieuwde noordrand van Antwerpen.

Gerelateerde projecten

 

Landschappelijke inrichting Zonneweide van Pallandtpolder

 

Advies landschappelijke inpassing Zonneweide van Pallandtpolder

 

Regioplan Windenergie - Flevoland