slide 6 slide 7

Idylle Elsterbrug - Overbetuwe
Opdrachtgever: Park Lingezegen
I.s.m.: EventArchitectuur (Herman Verkerk en Paul Kuipers)
Planvorming:2010-2011
Oppervlak:ca. 4,5 ha
Aanlegkosten:ca. € 1,2 miljoen

 

Het terrein van de Elsterbrug ligt in het regionale Park Lingezegen tussen Arnhem en Nijmegen. Het is één van de ‘idylles’ (landschapstuinen) binnen Park Lingezegen, naar de ideeën van de kunstenaars Herman Verkerk en Paul Kuipers. Het terrein heeft een functie als ecologische stapsteen. In het ontwerp heeft de beplanting, met een ecologische functie, een plek gekregen aan de rand.

Het bijzondere element in deze idylle is de lange urnenmuur. In het hart van het terrein is deze urnenmuur opgenomen in een grote grasheuvel. Vanaf de Linge leidt er een route langs deze muur. Een eiland in de bosrand vormt de entree naar het gebied.