Inrichtingsplan Waterharmonica de Rietputten

Zuiveringstappen als verbindende ontwerplijn

Opdrachtgever: Hoogheemraadschap van Delfland
I.s.m.:Witteveen+Bos raadgevende ingenieurs, Royal HaskoningDHV
Planvorming:2015 - 2018
Uitvoering:in uitvoering
Locatie:Vlaardingen, Zuid-Holland

 

De Waterharmonica de Rietputten vormt een belangrijk onderdeel van het Kwaliteitsprogramma van de Blankenburgverbinding (nu ‘Nieuw Waterland’ geheten). Door de Waterharmonica wordt het gezuiverd effluentwater uit de ‘Zoetwaterfabriek’ tot leven gewekt in een natuurlijk omgeving. Het water werd voorheen geloosd op de Het Scheur maar kan nu in het gebied worden teruggebracht om de zwemplas de Krabbeplas in Vlaardingen te voorzien van beter zwemwater. Bovendien wordt het natuurgebied de Rietputten, dat onderdeel is van de ecologische hoofdstructuur, voldoende vernat voor een duurzaam behoud van de moerashabitat. In het ontwerp vormt de Waterharmonica een belangrijke schakel tussen dijk en polder. Zo wordt in het plan de oorspronkelijke polderstructuur benadrukt door nieuwe watergangen en worden er doorzichten gecreëerd naar de Krabbeplas. Nabij de kruising met de Maassluissedijk wordt een nieuw inlaatwerk aangelegd dat is vormgeven als een zwevende ronde steiger. Dit element vormt tevens het informatiepunt om de werking van de gehele Waterharmonica uit te leggen aan bezoekers.

De Waterharmonica maakt het landschap functioneler en mooier.   

 

 


 

 

Schema Waterharmonica

 


 

 

Schetsontwerp rieteilanden