Kustversterking - Noord-Holland
Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland / Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier
I.s.m.:Arcadis bv
Planvorming:2008-2011
Uitvoering:vanaf 2013
Oppervlak:22 km2

 

De smalle duinenrij tussen de Hondsbossche- en Pettemer Zeewering en de zeedijk bij Den Helder biedt naar verwachting binnen vijftig jaar onvoldoende bescherming tegen inbraken van de zee. Daarom wordt onderzocht hoe de kust weer veilig kan worden en tegelijkertijd een impuls kan worden gegeven aan de ruimtelijke kwaliteit van strand, duin en binnenduinrand.

Het plan bestaat uit een zeewaarts zandige verbreding van circa 300 meter voor de Hondsbosche en Pettemer Zeewering. Tussen Petten en het Zwanenwater maakt de verbreding het mogelijk om een voorduin en een duinvallei te maken. Zij zorgen voor meer variatie in de opbouw van de duinenrij die positief is voor de ecologische ontwikkeling. De variatie in ‘embryonale’ witte duinen langs de zeereep en grijze begroeide duinen landinwaarts versterken de natuurbeleving van dit duingebied.