Labo XX - Antwerpen
Opdrachtgever: stad Antwerpen
I.s.m.:Palmbout Urban Landscapes, De Nijl Architecten en Blauwdruk Stedenbouw
Planvorming:2013-2014

 

De bevolkingsprognoses voor de stad Antwerpen laten voor de periode tot 2030 een sterke groei zien. In Labo XX onderzoeken vier ontwerpteams, ieder vanuit zijn eigen invalshoek, wat dit kan betekenen voor de ontwikkeling van de twintigste-eeuwse gordel.

Het ontwerpteam onder leiding van Palmbout Urban Landscapes heeft gekozen voor een landschappelijke invalshoek. Het onderzoek laat zien hoe de verdichtingsopgave hand in hand kan gaan met landschapsontwikkeling. De strategie bestaat uit: landschapsontwikkeling van de beekdalen en de forten, de ontwikkeling van groenblauwe netwerken en van fiets- en wandelroutes en de ontwikkeling van woonbebouwing met een oriëntatie naar de open ruimte. Verschillende bouwlocaties en het landschap van de beekdalen van de Struijsbeek en Edegemse beek zijn verder uitgewerkt.

Ook gaat de studie in op de nieuwe coalities tussen overheden en particulieren, die nodig zijn voor implementatie van de strategie.