Landschappelijke inpassing A4 - Leiderdorp
Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Zuid-Holland
Planvorming:2011
Oppervlakte:5 ha

 

 

De komende jaren wordt de A4 tussen knooppunt Burgerveen en Leiden - Zoeterwoude Dorp verbreed en verdiept. De Oude Rijn zal in de vorm van een aquaduct over de weg heen gaan. De verdiepte ligging van de weg betekent ruimtewinst in de omgeving omdat het talud van de weg verdwijnt.

Het ontwerp geeft de vrijkomende stroken vorm als een singelpark. Hoogteverschillen, beplanting en water zorgen, ondanks de beperkte breedte van de stroken, voor een gevarieerd beeld. De drager van de inrichting is een wandelroute die het mogelijk maakt om een ommetje te maken. Langs de route liggen verschillende zitplekken en veldjes voor sport en spel. Ook het plein op het aquaduct maakt deel uit van het park. Het singelpark vormt een zekere eenheid maar heeft tegelijkertijd verschillende gezichten.