Landschappelijke inrichting Zonneweide van Pallandtpolder

Energieopwek ingepast in de polder

Opdrachtgever: NUON
In samenwerking met:Bulter Architecten
Planvorming:maart 2017 - augustus 2017
  

 

Ten oosten van Middelharnis, in de gemeente Goeree-Overflakkee zal Nuon een zonnepark van circa 45 hectare gaan realiseren. Hiermee kunnen circa 10.000 huishoudens van stroom worden voorzien. Dit zonnepark wordt gekoppeld aan het beoogde ‘Windpark Haringvliet GO’. Tevens wil Nuon batterijopslag realiseren. In opdracht van Nuon maakte Feddes/Olthof een inrichtingsplan voor het zonnepark. Hiertoe werd in een workshop input vanuit de omgeving opgehaald, en werden inrichtingsprincipes vanuit de gemeente verder uitgewerkt tot een concreet inrichtingsplan.

 

De opstelling van de panelen volgt de richting van de polder, waardoor de panelen zuid-oost georienteerd zijn. Hierdoor kan het zonnepark de polder netjes uitvullen en ontstaan alleen zaagtanden aan de zuidelijke rand en rondom de opstelplaats voor de turbine en meetmast. Alle panelen worden in dezelfde oriëntatie geplaatst. Ter ondersteuning van de verschillende velden van de Zonneweide zullen diverse kleinschalige trafo-eenheden worden geplaatst. Deze prefab elementen worden geplaatst in een rustig en regelmatig patroon, en zijn in beeld onopvallend en ondergeschikt aan de zonnepanelen.

Het nieuw te bouwen transformatorstation bestaat uit een bouwwerk van 10 meter x 6 meter en een hoogte van 5 meter. Om ervoor te zorgen dat dit bouwwerk past bij de recent gebouwde energiestations in de polder worden deze aangehouden als referentie voor de voorgenomen toekomstige ontwikkelingen. Voor nieuwe bebouwing zoals het transformatorstation zijn architectonische spelregels opgesteld over materiaalkeuze, kleuren, gevelbekleding en ritmiek van de gevels. 

 

De randen van het Zonnepark krijgen een natuurlijke uitstraling. Door het maken van water, rietstroken, en bloemrijke kruidenstroken wordt nieuw habitat gemaakt voor waterdieren, (riet)vogels, en insecten. Sloten rondom het Zonnepark zorgen ervoor dat het terrein ontoegankelijk wordt vanaf alle kanten behalve de entree. Hierdoor wordt het gebruik van hekwerken en poorten vermeden waar mogelijk.


Ten behoeve van de recreatieve beleving van het gebied wordt een nieuw fietspad aangelegd aan de westzijde van het zonneveld, en in de zuidwesthoek van het plangebied wordt een heuvel aangelegd met de grond die uit de watergangen afkomstig is. Deze ‘zonneberg’ wordt een openbare parkachtige plek, van waaruit men een prachtig uitzicht heeft over de zonneweide.­­