Landschapsvisie Noordoostpolder
Opdrachtgever:Gemeente Noordoostpolder
I.s.m.:Palmbout-Urban Landscapes
Planvorming:2012
Oppervlakte:48.000 ha

 

De Noordoostpolder is als tweede polder van het Zuiderzeeproject drooggemalen en ingericht. In vergelijking met de andere Zuiderzeepolders heeft het landschap een besloten karakter. Alle wegen zijn beplant en de agrarische erven liggen in een relatief dicht patroon in de polder.

De Landschapsvisie geeft op basis van de cultuurhistorische waarden van het polderconcept een visie op de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling. De visie schetst ontwikkelingskansen die de concentrische opbouw van de polder versterken: verbijzondering van de randen van de polder, open houden van het middengebied en benutten van het assenkruis als ontwikkelings-as. Voor onderdelen, zoals wegbeplantingen en de uitbreiding en transformatie van agrarische erven zijn inrichtingsprincipes uitgewerkt. 

De Landschapsvisie is in nauw overleg met gebiedspartijen opgesteld en werd begeleid door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.