Het Linieboek 's Hertogenbosch
Opdrachtgever:Gemeente ‘s-Hertogenbosch
Planvorming:2014

 

In 1629, tijdens de 80 jarige opstand, veroverde Frederik Hendrik de stad ‘s-Hertogenbosch op de Spaansen. In de op- en neergaande strijd langs de Zuiderwaterlinie was deze verovering een keerpunt met een grote historische betekenis, die de neergang van de Spanjaarden en de opkomst van de Nederlandse Republiek in gang zetten.

In een korte tijd werd door het aanleggen van dijken en forten en het afdammen van belangrijke waterlopen, een ingenieus systeem rond de stad aangelegd dat we nu kennen als de Linie van 1629.

Van de 42 kilometer lange Linie zijn nu, bijna vier eeuwen later nog steeds enkele onderdelen in het landschap herkenbaar, zoals dijken, relicten van schansen en van forten.

Het Linieboek brengt kansen in beeld voor de ontwikkeling van de Linie, zodat deze weer herkenbaar wordt en een nieuwe betekenis kan krijgen.