Masterplan Lingezegen - Arnhem & Nijmegen

Opdrachtgever: Stuurgroep Park Lingezegen

Planvorming: 2007-08
Oppervlak: 1500 ha

Het Masterplan Lingezegen zet de hoofdlijnen uit voor de ontwikkeling van het landschap tussen Arnhem en Nijmegen. Doel is een mooier en sterker landschap, dat meer betekenis heeft voor omwonenden en meer tegenwicht kan bieden aan verstedelijking. De totale omvang van het gebied is 1600 hectare. Een deel daarvan (450 hectare) is aangekocht, de rest blijft in agrarisch gebruik.

Het Masterplan voor Lingezegen gaat uit van een wisselwerking tussen overheidsinvesteringen en particuliere initiatieven. De plankaart is dan ook opgebouwd uit twee kaarten: één voor de basisuitrusting (2013) en één voor het streefbeeld (2025). De basisuitrusting omvat het publieke deel van het park en bestaat uit een raamwerk van beplantingen, routes en waterstructuren. De kaart van het streefbeeld laat zien hoe het park kan groeien door initiatieven en projecten van ondernemers, agrariërs en particulieren.

Het Masterplan onderscheidt vijf deelgebieden. De deelgebieden hangen samen met verschillen in de ondergrond en krijgen ieder hun eigen gebruik en karakter. Voor samenhang zorgt het waterstelsel van de Linge en de zegen, het routenetwerk, de ecologische verbindingszones en het parkmeubilair ontworpen door Landlab architecten.