Masterplan Park Lingezegen

Een mooier en sterker landschap voor iedereen

Opdrachtgever:          Projectbureau Park Lingezegen

Planvorming:              Masterplan 2007-2008, deelgebieden: 2009-2016
Oppervlak:                  1600 ha

Locatie:                        Park Lingezegen, Gelderland

Het Masterplan Lingezegen legt de hoofdlijnen vast voor de ontwikkeling van het landschap tussen Arnhem en Nijmegen. Doel is een mooier en sterker landschap, dat bewoners ontspanning biedt en bijdraagt aan biodiversiteit. De totale omvang van het landschapspark is 1600 hectare. Een deel daarvan (450 hectare) is aangekocht, de rest blijft in agrarisch gebruik.

Het Masterplan voor Lingezegen gaat uit van een wisselwerking tussen publieke investeringen en particuliere initiatieven. De publieke investeringen, bestaande uit een raamwerk van beplantingen, routes en waterstructuren, zijn vastgelegd in de kaart van de basisuitrusting. De particuliere investeringen zijn weergegeven op het streefbeeld. Deze kaart laat zien hoe particuliere initiatieven als zorgboerderijen, landwinkels, bed & breakfasts en voedselbossen bijdragen aan de ontwikkeling van het park.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Park Lingezegen is een ode aan het Betuwse landschap. Het brengt de in aanleg aanwezige landschappelijke verscheidenheid van de stroomruggen, oeverwallen en komgronden weer tot leven. Dat zorgt voor vier hoofdeenheden met ieder hun eigen karakter en gebruik. In het noorden ligt De Park, vernoemd naar het voormalige kasteel. De Park is opgebouwd rondom het Romeinse lint: een parkachtige zone die een oude stroomdraad in de ondergrond volgt. In het komgebied, bij de Rijkerswoerdse Plassen ligt het Waterrijk. Nieuwe waterplassen geven hier ruimte aan moerasnatuur en waterberging. Ten zuiden hiervan ligt Landbouwland waar wegen zijn voorzien van brede bermen met een gevarieerde laanbeplanting. In de richting van de Waal ligt De Woerdt. De Woerdt heeft een landgoedkarakter met eikenlanen en een afwisseling van boomgaarden, bossen en natuurlijke akkers. In de zuidrand ligt een klein openluchttheater met zicht op de dijk.

De vier gebieden worden verbonden door een stelsel van fiets- en wandelpaden en de historische zegen; gegraven waterlopen die vanaf de randen naar de Linge stromen.

 

 

 

 

Openluchttheater met zicht op de Waaldijk