Masterplan Slachthuissite Antwerpen

Inpassen en verbinden

Opdrachtgever: A G Vespa en Land Invest
In samenwerking met:

Palmbout Urban Landscapes,

De Smet Vermeulen architecten, Goudappel Coffeng

Planvorming:2015 - 2016
Oppervlakte:25 ha

 

Het voormalige Slachthuisterrein en omgeving is een belangrijke bouwlocatie voor de stad Antwerpen. In opdracht van de Stad Antwerpen en Land Invest is een Masterplan voor het gebied opgesteld.
De basis voor het Masterplan is een heldere struc­tuur van publieke ruimtes die de bestaande buurt en de nieuw te ontwikkelen gebieden onderling en met de omgeving verbindt.
Deze structuur werkt op meerdere schaalniveaus. Op het hoogste schaalniveau brengt het ontwerp kansen in beeld die ontstaan bij de overkapping van de Ring en de ontwikkeling van een waterpark in het voormalige Lobroekdok. Op wijkniveau wordt een park en twee stedelijke pleinen voorgesteld. Deze publieke ruimtes vormen letterlijk de overgang tussen de bestaande compacte Dam-wijk en de nieuwe bebouwing.
Een onderdeel van het Masterplan is de uitwerking van het watersysteem van het Slachthuisterrein. Het watersysteem volgt drie stappen: vasthouden, bergen en afvoeren. Het water dat op de daken valt wordt hergebruikt, vervolgens wordt het overtollige water geïnfiltreerd in de publieke ruimtes en bij extreme weersomstandigheden wordt het wateroverschot naar het Lobroekdok afgevoerd.