Jan Houweling
 

 

jan houweling

 

Landschapsontwerper, MSc Landscape Architecture

030 24 56 123
E jan@feddes-olthof.nl

 

 

Jan Houweling behaalde in 2021 zijn diploma Landschapsarchitectuur aan de Technische Universiteit van Delft na de opleiding Tuin- en Landschapsinrichting aan de hogeschool Van Hall Larenstein. Hier leerde hij het belang van aandachtig kijken en luisteren om het landschap te kunnen doorgronden en tot een adequaat ontwerp te komen. Hij is altijd op zoek naar het verhaal van de plaats en naar hoe het ontwerp in dit verhaal past. De wensen van stakeholders en gebruikers, zowel mensen als dieren, worden in dit verhaal meegenomen. Sinds juni 2022 werkt Jan bij Feddes/Olthof landschapsarchitecten. 

Zijn afstudeerwerk Fourth to Sixth Nature: Feralisation in the Post-Industrial Landscape is in 2022 geselecteerd voor de Archiprix en gaat over industrieterreinen die hun functie verliezen en getransformeerd worden naar een woonomgeving. Hij onderzocht hoe een landschap van schoorstenen, staal en beton een prettige leefomgeving kan worden met behoud van cultuurhistorische waarde en verwilderende natuur als drijvende kracht.

Samenwerken?

 

Feddes/Olthof is er voor iedereen die een positieve impact op het landschap wil maken.