Nelson Mandelapark

Schetsontwerp kwaliteitsverbetering en aanpassing parkinrichting

Opdrachtgever:     gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuidoost
I.s.m.:     gemeente Amsterdam projectteam Nelson Mandelapark
Planvorming:     2019-2020
Uitvoering:     -
Locatie:     Amsterdam

 

Het huidige Nelson Mandelapark is het resultaat van een ingrijpende herinrichting (2011) van het oorstpronkelijke Bijlmerpark tot een volwaardig stadspark. Door toenemende woningvraag in metropoolregio Amsterdam ligt er een kans om de geplande, maar door de crissis uitgestelde, bebouwing langs het park alsnog te realiseren en daarmee recht te doen aan het oorspronkelijke plan.
 

Vanwege de nieuwe programmatische opgave voor woningbouw zijn de destijds gemaakte plannen opnieuw tegen het licht gehouden. In samenwerking met het projectteam van de gemeente is er een schetsontwerp gemaakt die de nieuwbouw voegt in de vormentaal van het park. In het ontwerp zijn ook de ontwikkelingen uit de omgeving, de benodigde revisie van het park en de vernieuwde wensen van (toekomstige)gebruikers meegenomen. Dit alles wel in het besef dat er nog maar 8 jaar geleden grote investeringen in het park zijn gedaan.

 

 

 

 

 

 

 

Schetsontwerp Nelson Mandelapark

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestaande situatie

 

 

 

 

 

 

 

 

Bebouwingsrand

Het park moet door het aanpassen van het padenbeloop en het toevoegen van reliëf en beplanting een sterkere eenheid worden als doorgaande parkstructuur rond de sportvelden. Om voldoende maat te houden in het groen volgen de rooilijnen van de nieuwbouw de belijning van de parkrand. Daardoor wordt er, ondanks de grotere bebouwingsmassa dan in het oorspronkelijke plan, toch maar een smalle strook van het park afgehaald. Een deel van de woningen wordt op een glooiend vormgegeven grondwal geplaatst, op ongeveer 2 meter boven het maaiveldniveau van het park zelf.

 

 

Impressie bebouwingsrand - overgang van de nieuwe bouwblokken naar het park

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestaande situatie

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdentree

De evenementen locatie bij de hoofdentree van het park verkrijgt in het ontwerp, door de aanplant van extra bomen en aanleg van voetpaden, meer verblijfskwaliteit. Door een zorgvuldige inpassing van de nieuwe parkinrichting wordt voorkomen dat deze de evenementen, zoals het jaarlijks terugkerende Kwaku-festival, in het gedrang brengen.

Het nieuwe pad over het evenementen terrein is onderdeel van een grotere verbetering van het padenstelsel, waarbij meerdere rondwandelingen worden gecreëerd en nieuwe doorgaande routes worden gemaakt. De splitsing vanaf de hoofdentree maakt een helder onderscheidt tussen doorgaand fietsverkeer en de bezoekers van het park.

 

 

Impressie hoofdentree - meer beschutting en verbeterde routing

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestaande situatie

 

 

 

 

 

 

 

 

Bosrand

De westrand, die aanvankelijk was bestemd voor woningbouw, wordt ingericht tot een niveau dat past bij het park als geheel. Daartoe wordt het bestaande fietspad (nog een restant van het Bijlmerpark) aangepast. Het pad wordt meer logisch en vloeiend langs het water getraceerd en er wordt een vrij liggend voetpad toegevoegd. Het doorgaande fietspad sluit aan op de oost-west verbindingen in het park en vormt, samen met een nieuwe verbinding over de Gaaspertunnel, een route vanuit de Amserdamse Poort naar Centraal park Gaasperdam en de Gaasperplas. 

Verder wordt er in de westrand een nieuwe brug-entree toegevoegd, voorziet een vlonder aan de singel in extra verblijfsplekken en wordt de overlast vanaf autowegen gereduceerd door een grondwal en extra beplanting.

 

 

Impressie bosrand - voormalige nieuwbouwlocatie wordt bosrijke rand van het park