Noordelijke Randmeerdijk

Voortbouwen op het karakter van een oude zeedijk

Opdrachtgever:Waterschap Vallei en Veluwe
I.s.m.:Marinus Kooiman (cultuurhistorie), WiBo (ingenieursbureau)
Planvorming:2018-2020
Uitvoering:2021-2023
Locatie:Elburg, Gelderland

 

De dertien kilometer lange Noordelijke Randmeerdijk beschermt het achterland van Elburg, Noordeinde en de omliggende polder tegen hoge waterstanden op de Randmeren. In 2017 voldeden de dijk en de kunstwerken niet meer aan de nieuwe landelijke eisen voor waterveiligheid, waardoor de versterkingsopgave is toegevoegd aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Feddes/Olthof is in 2018 gevraagd om voor het waterschap Vallei en Veluwe een ruimtelijk kader op te stellen dat als onderdeel van de Verkenningsfase de verschillende belangen vanuit de omgeving op een integrale wijze samenbracht. Voor de dijk zijn ruimtelijke streefbeelden en otwerpprincipes opgesteld die per deelgebied inspeelde op de lokale verschijningsvorm en de techische uitdagingen. De oplossingen uit het ruimtelijk kader leidde uiteindelijk in 2019 tot een gedragen Voorkeursalternatief per deelgebied. Feddes/Olthof blijft betrokken bij de Planuitwerkingsfase waarin we samen met de bewoners en omgeving werken aan maatwerkoplossingen voor de uitvoering. 

 

 

 

 

 

 

Positie van de dijk tussen de Veluwe en het Randmeer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impressie van de versterking van de zomerdijk