Ontwerpateliers Metropoolregio Amsterdam

01-11-2018

In de landschappen Metropoolregio Amsterdam strijden uiteenlopende functies om voorrang, zoals woningbouw, bedrijvigheid, landbouw, recreatie, energie- en klimaatmaatregelen en natuurontwikkeling. In zes ontwerpateliers onderzoeken we samen met gebiedspartijen de ruimtelijke samenhang van de toekomstige ontwikkelingen. 

 

Voor meer informatie klik hier.