Landschapsvisie Oostvaardersplassen

Wildernis in een man-made landschap

Opdrachtgever: Staatbosbeheer
In samenwerking met:Bureau Waardenburg
Planvorming:2016 
Oppervlakte:1500 ha

 

Het Oostvaardersplassengebied laat een fascinerende paradox zien van spontane natuur in Man Made Land. Het gebied behoort tot de belangrijkste wetlands van Europa.

Vanuit verschillende invalshoeken klinkt de roep om het gebied een nog rijkere betekenis te geven; als een aansprekend landschap en als leefgebied voor Natura 2000-doelsoorten. Ook zijn er ambities om het Oosvaardersplassengebied meer mogelijkheden te geven voor recreatie en toerisme.

In opdracht van Staatsbosbeheer heeft Feddes/Olthof een landschapsvisie opgesteld. Het  leidmotief van de visie is ‘Wildernis in Man Made Land’, dat is uitgewerkt langs drie lijnen:

-          een duurzame basis voor de Wildernis,

-          een compleet aanbod voor natuurbeleving,

-          ruimtelijke samenhang en opschaling.

Het lange-termijnperspectief staat in het teken  van de vorming van het ‘Grote Geheel’, waarin de grenzen tussen de moeraskern, de grazige schil en de bosgebieden zijn omgevormd naar gradiënten. Ook is de schaalsprong gemaakt naar de moerasontwikkeling in het Markermeer en maken vaarexcursies het gebied vanaf het water beleefbaar.

Een belangrijke troefkaart in de ontwikkeling naar een Nationaal Park 2.0 is de nabijheid van Amsterdam. Het Nederlandse cultuurlandschap is voor toeristen een belangrijk motief om naar Nederland te komen. ‘Spontane moerasnatuur in de van de zee ontworstelde polders’ is een verhaal om mee thuis te komen.