Park Groot Schijn - Antwerpen
Opdrachtgever: Stad Antwerpen (Stadsplanning)
I.s.m.Ziegler Branderhorst architecten, Snoeck & Partners engineering, Palmbout Urban Landscapes 
Planvorming:2012-2013
Omvang:ruim 80 ha

 

Park Groot Schijn, aan de oostkant van Antwerpen, wordt in de komende jaren herontwikkeld.

Het ontwerp is opgebouwd uit een sportpark rondom het nieuwe indoorgebouw en een brede landschappelijke zone in het beekdal van Groot Schijn. Ten behoeve van waterberging en natuurontwikkeling worden terreinen langs de beek afgegraven. De vrijkomende grond wordt verwerkt in een parkheuvel. In de ontsluitingsstructuur van het park neemt de Finse Piste een centrale rol in. Het circuit leent zich zowel voor looptrainingen voor clubs als individuele sporters en is een voorbeeld van de synergie tussen georganiseerde en niet-georganiseerde vormen van sport. 

In de groenstructuur van Antwerpen is Groot Schijn het scharnierpunt tussen Park Rivierenhof en Landgoed Ertbrugge. De monumentale lanen van Rivierenhof en Ertbrugge worden doorgezet in het park en respectievelijk beëindigd in een oude boerenhoeve en in een boomweide.