Prins Hendrikzanddijk, Texel

 

Opdrachtgever: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
I.s.m.:Jan De Nul Group, Altenburg&Wymenga, Waterproof BV
Planvorming:2016 - 2018
Uitvoering:2018 - 2019
Locatie:Texel, Noord-Holland

 

De Zeedijk van de Prins Hendrikpolder wordt versterkt met een nieuw duinlandschap aan de zijde van de Waddenzee. Het duinlandschap zorgt voor een veilige waterkering voor de toekomst en geeft een impuls aan het ecosysteem. Met de buitendijkse versterking blijven de landbouwgronden en de boerderijen in de rand van de polder behouden. Voor het duinlandschap is 5 miljoen kuub zand opgespoten en zijn 2 miljoen helmplanten geplant. De oppervlakte bedraagt circa 200 hectare. De nieuwe duinen sluiten aan op de bestaande duinen bij de zuidpunt van Texel en gaan geleidelijk over in de Waddennatuur van schorren, slikken en zandplaten. De harde grens van de 19e eeuwse Prins Hendrikpolder krijgt een prachtige natuurlijke gradiënt naar de Waddenzee.
 

Het ruimtelijke inrichtingsplan van Prins Hendrikzanddijk geeft veel aandacht aan de natuurlijke uitstraling van de nieuwe duinzone. De hoogte en vorm van de duingebieden in de omgeving waren inspiratie voor de vormgeving van het nieuwe duinlandschap. Tussen drie hoge duinkoppen liggen duinenrijen met kleinere hoogteverschillen en microreliëf. Zichtlijnen naar de Waddenzee blijven behouden en het nieuwe fietspad en voetpad hebben een afwisselend tracé. Vanaf de eigentijdse vogelkijkhut, ontworpen door John Körmeling, is het nieuwe landschap volop te beleven.
 


Plankaart


Duin en wadden


 
 


 

Ecologie

Gerelateerde projecten
 

 

Masterplan Beeldkwaliteit - Afsluitdijk

 

 

Kustversterking - Noord-Holland

 

 

Ruimtelijke scenario's 2020-2050 - Kustkwaliteit