Regioplan Windenergie Flevoland
Opdrachtgever: provincie Flevoland
I.s.m.:Antea Group en Adviesbureau Waardenburg
Planvorming:2013 - heden

 

 

 

In 2020 zullen oostelijk en zuidelijk Flevoland in een kwart van de nationale opgave voor windenergie moeten voorzien. De provincie gebruikt een aanpak van ‘saneren en opschalen’ die moet leiden tot minder maar wel grotere molens. Door gebruik van heldere plaatsingsprincipes kan dit positief uitpakken voor het landschap van Flevoland als geheel.

De notitie Reikwijdte en Detailniveau, die een onderdeel is van de Milieueffectrapportage, draagt vier denkrichtingen aan voor de plaatsing van de molens. De eerste denkrichting bestaat uit enkele of dubbele rijen van molens langs de hoofdstructuurdragers van Flevoland: de Hoge Vaart, de Lage Vaart, langs de IJssselmeerdijk en Houtribdijk. De tweede denkrichting gaat uit van een lijnopstelling gerelateerd aan de hoofdverkavelingsrichtingen en de derde laat clusters van opstellingen zien. Tot slot is een ruimtelijk vrije denkrichting opgenomen die kansen geeft voor ordeningsprincipes van de projectplannen die ‘bottom up’ worden gemaakt.

In het vervolg van de plan-MER worden de alternatieven verder onderzocht en uitgewerkt in een voorkeursalternatief.