slide 6 slide 7 slide 8

Ridderhofstad Den Engh - Utrecht
Opdrachtgever: Portaal Vastgoed Ontwikkeling
I.s.m.:SmitsRinsma Groenadviseurs; Op ten Noort Blijdenstein, Lars Zwart (architect gebouwen); Jutta Raith (architect bruggen)
Planvorming:2007-2008
Aanleg:2012-heden
Oppervlakte:3,5 ha
Aanlegkosten:€ 0,5 miljoen

 

In 2007 won woningcorporatie Portaal de prijsvraag voor herontwikkeling van de groene enclave Den Engh in Leidsche Rijn. De voormalige Ridderhofstad Den Engh grenst aan het centrale park van Leidsche Rijn. De voorhof, met de historische boerderij en het koetshuis, krijgt in de toekomst een horecabestemming. Het groene karakter op het voormalige kasteeleiland blijft vanwege de archeologisch waarden behouden. Aan de rand van de enclave ligt een tweede boerderij welke bestemd is als woon-werkcomplex voor ex-verslaafden.

Portaal gaf opdracht aan Feddes/Olthof om in nauw overleg met alle gebruikers en in goede afstemming met de gemeente Utrecht een inrichtingsplan voor dit gebied te maken. In het inrichtingsplan verbindt de nieuwe laan de voorhof met het stadspark. De voorhof wordt omringd met water en groene buitenrand. De hof zelf is ontworpen als een centrale ontmoetingsruimte. Het kasteeleiland behoudt zijn poëtische groene karakter. Er wordt geen verharding aangebracht en een nieuwe houten brug verbindt het eiland met de voorhof. De moestuin en fruitboomgaard van het woon-werkcomplex maken de landelijke idylle compleet.