Ringpark Utrecht

 

Opdrachtgever:eigen initiatief (Idee Ringpark); gemeente Utrecht (Inrichtingshandboek Dichterswijk)
I.s.m.:Michiel Huls (Deltavormgorep), Marco Nolden (Freelandschap)
Planvorming:2013 - Heden
Uitvoering:-
Locatie:Utrecht

 

Dichterswijk in Utrecht krijgt het de laatste jaren behoorlijk voor de kiezen. In en rond de wijk zijn grote verdichtingsplannen, waaronder de plannen voor het Kruisvaartkwartier en de Merwedekanaalzone. De openbare ruimte raakt versnipperd en de druk neemt toe. Om hier tegenwicht aan te bieden hebben drie landschapsarchitecten uit de wijk het initiatief genomen voor het Ringpark Dichterswijk. Het Ringpark maakt de wijk mooier en sterker. Een ringvormige route, tussen de Kruisvaart en het Merwedekanaal, verbindt aantrekkelijke plekken, pleinen en veldjes. Ook het tijdelijke groen van de bouwlocatie van het Kruisvaartkwartier is in de route opgenomen.

De ringvormige structuur brengt samenhang in de losse initiatieven van bewoners en ondernemers en kan in de loop van de jaren verder groeien. Groen is niet het sluitstuk van stedelijke ontwikkeling maar het begin.