Ringpark - Utrecht
Opdrachtgever: eigen initiatief (Idee Ringpark); gemeente Utrecht (Inrichtingshandboek Dichterswijk)
I.s.m.:Michiel Huls (Deltavormgroep), Marc Nolden (Freelandschap)
Planvorming:2013 - heden

 

De Dichterswijk in Utrecht krijgt het de laatste jaren behoorlijk voor de kiezen. De grote verbouwingen rond het station, de toename van het busverkeer en de kap van veel bomen geven een opgesloten gevoel.

Het Ringpark schetst een perspectief dat de wijk mooier en sterker maakt. Een ringvormige route, tussen de Kruisvaart en het Merwedekanaal, verbindt aantrekkelijke plekken, pleinen en veldjes. Ook het tijdelijke groen van de toekomstige bouwlocatie langs het spoor is in de route opgenomen.

De ringvormige structuur brengt samenhang in de losse initiatieven van bewoners en ondernemers en kan in de loop van de jaren verder groeien. Groen is niet het sluitstuk van stedelijke ontwikkeling maar het begin.