Ringvaartzone Haarlemmermeer

Beeldkwaliteitsplan

Opdrachtgever:gemeente Haarlemmermeer
I.s.m.:TEAKE BOUMA architectuur/stedenbouw
Planvorming:2020
  
Locatie:Ringvaartzone Haarlemmermeer

 

De Ringvaartzone rondom de Haarlemmermeer vormt een fascinerend landschapslint. Het is een langgerekt woon- en werkmilieu, een ‘recreatierotonde’ voor fiets- en vaarverkeer en hoofdontsluiting voor de negentien dorpen. Met een lengte van 60 km geeft Ringvaartzone houvast in een snel veranderend landschap.

In samenhang met de aangrenzende natuurgebieden zijn er kansen voor de ontwikkeling van een regionaal ringpark dat rust en ontspanning geeft in dit drukke deel van Nederland. Het beeldkwaliteitsplan werkt langs drie lijnen het idee van een regionaal ringpark uit: de structurerende ring, de duurzame ring en de uitnodigende ring. Daarbij komen verschillende actuele thema’s als circulariteit, klimaatadaptatie, biodiversiteit en leefbaarheid aan de orde. Naast de functie als toetsingskader fungeert het beeldkwaliteitsplan als inspiratiedocument voor bewoners en gebruikers.

 

 


De binnen- en buitenbochten bieden een steeds ander perspectief op de omgeving.

 

 

 

 

 


De Ringvaartzone is een verbindende schakel in de groene scheggen van Amsterdam.

 

 

 

 

                    De karakteristieke afwisseling van kleinschalige en grootschalige bouwvolumes.

 

 

 

 

 

 

     
       Het hoofdidee van de Ringvaartzone als regionaal ringpark.

 

 

 

 


 

           Uitwerkingen van de recreatieve rustplekken.