Ringvaartzone Haarlemmermeer

Beeldkwaliteitsplan

Opdrachtgever:gemeente Haarlemmermeer
I.s.m.:TEAKE BOUMA architectuur/stedenbouw
Planvorming:2020
Uitvoering:-
Locatie:Ringvaartzone Haarlemmermeer

 

Met een lengte van 60 km vormt de ringvaartzone Haarlemmermeer een fascinerend landschapslint dat houvast biedt in een snel veranderend landschap. Ter versterking van de eenheid van de ringvaartzone geeft het beeldkwaliteitsplan richtlijnen voor de vormgeving van nieuwe ontwikkelingen, onder andere op het gebied van recreatie, water en infrastructuur. Naast de functie als toetsingskader fungeert het beeldkwaliteitsplan als inspiratiedocument voor bewoners en gebruikers. Het beeldkwaliteitsplan biedt een veelkleurige kijk op actuele thema’s als circulariteit, klimaatadaptatie, biodiversiteit en leefbaarheid.