Ruimtelijke scenario's 2020-2050 - Kustkwaliteit
Opdrachtgever: Deltaprogramma Kust en Atelier Kustkwaliteit
I.s.m.:Bureau Lint
Planvorming:2012
Oppervlak:lengte kust 110 kilometer

 

De kustlijn van de Hollandse boog is onderhevig aan erosie en zal op de lange duur versterkt moeten worden. In het Atelier Kustkwaliteit zijn twee ontwikkelingsstrategieën onderzocht: de Golvende Kust en de Rechte Kust.

De Golvende Kust speelt in op de dynamiek langs de kust. De plekken met veiligheidsproblemen worden aangevuld met zand dat vervolgens tot een bepaalde lijn mag afslaan. In de delen met brede duinen mag de kustlijn meer landinwaarts schuiven. Het voordeel van de Golvende Kust is dat er niet permanent gesuppleerd hoeft te worden. Er wordt alleen geïnvesteerd in plekken waar dit voor de veiligheid nodig is of waar voor badplaatsen specifieke kansen liggen.

De Rechte Kust verschuift over de gehele lengte de kustlijn zeewaarts. Ook bij plekken zonder veiligheidsproblemen wordt zand gesuppleerd. Een voordeel van deze aanpak is de extra ruimte die kan worden benut voor ecologie en recreatie.