Samenhangend beeld A13/A16 - regio Rotterdam
Opdrachtgever: Rijkswaterstaat en regionale partijen (gemeente Rotterdam, gemeente Lansingerland, Stadsregio Rotterdam)
I.s.m.:Bekkering Adams Architecten
Planvorming:2013-2014

 

 

Tussen de A13 en de A16 komt een nieuwe snelwegverbinding als bypass aan de Ruit van Rotterdam. Het Samenhangend Beeld zet de hoofdlijnen uit voor de vormgeving van de weg en voor de inpassing in de omgeving.

Hoofdthema’s voor de vormgeving van de snelweg zijn ‘een rustig wegbeeld’ en ‘een familie van kunstwerken’. Bij het wegbeeld wordt een onderscheid gemaakt tussen een polderdeel met een weids profiel en een parkdeel met een besloten profiel. Een belangrijk onderdeel van de familie van kunstwerken is het samenspel tussen de vormgeving van de viaducten en het landschap in de omgeving.

Hoofdthema’s voor de inpassing van de weg in de omgeving zijn: ‘hele landschappen’ en een ‘vlechtwerk van routes’. Het thema van ‘hele landschappen’ gaat over het tegengaan van versnippering. In een ‘vlechtwerk’ van routes komt de ontwikkeling van fiets- en wandelpaden aan de orde, zowel parallel als dwars op de snelweg.

Het Samenhangend Beeld wordt verder uitgewerkt in het Ontwerp-Tracébesluit van Rijkswaterstaat en in de omgevingsplannen van de regionale partijen.